وبلاگ راش ایران، تامین کننده برند کاغذ دیواری آلمانی