Showing 1–12 of 36 results

نور…! هیچ چیز بدون آن رشد نمی کند. و هیچ چیز زیباتر از این نیست که در نور آفتاب بدرخشد! شما در آلبوم Lucera کاغذ دیواری هایی را خواهید داشت که روشنایی لطیف و آفتابی بهار را به خانه شما می آورند. رنگ های آبی، یک برق نقره ای خنک و بافت سه بعدی با ظاهری قدیمی که دوباره مرسوم شده، ترکیب گردیده اند که اسلیمی های کلاسیک، گل های زیبا و شاخ و برگ های رقصان را بخوبی به نمایش بگذارد. آنچه به قطع وجود دارد این است که کاغذ دیواری های مجموعه لوچرا برای هر اتاقی نوری عالی را فراهم می آورند.